PET CT

Pozitron emisyon tomografi (PET) taraması vücudunuzdaki hastalıkları kontrol ...

Sünnet

Sünnet, glans adı gerilen penis başının etrafındaki deri fazlalığının alınmasıdır ...