tiroid bezi

Tiroid Tedavisi

Tiroid bezi , boynumuzda yer alan ve vücut metabolizmasında büyük öneme sahip, T3 ve T4 adını verdiğimiz hormonların üretildiği kalkan şeklindeki bezdir. Kanda tiroid bezinin salgıladığı hormon düzeyinin belli aralıkta tutulması gerekmektedir.

Guatr Nedir?

Tiroid bezinin büyümesi ile seyreden hastalıkların genel adına guatr denilmektedir. Guatr kelimesi guttur kelimesinden gelmekte olup şişlik anlamına gelmektedir. Tiroid bezinin büyümesi bütün tiroid dokusunun büyümesi (diffüz guatr) şeklinde olabileceği gibi tiroid bezi içinde oluşan nodüllere bağlı (nodüler guatr) bir büyümede olabilir.

Tiroid bezi hastalıkları;

 • Tiroid hormon yüksekliği (hipertiroidi) yapan hastalıklar
 • Tiroid hormon düşüklüğü (hipotiroidi) yapan hastalıklar
 • Tiroid nodülleri olarak sayılabilir.

Tiroid bezi hastalıklarını tek tek ele alacak olursak:Update

Hipertiroidi:

Tiroid bezinin çok çalışması yani kanda T3 ve T4 hormonlarının artması olarak tarif edilebilir. Bu hormonların artışı birçok metabolik durumun hızını arttırır ve aşağıdaki belirtilere sık rastlanır.

Hipertiroidinin en sık belirtileri:

 • Aşırı terleme
 • Sıcak basması
 • Sinirlilik
 • Çarpıntı
 • Adet düzensizliği
 • Ellerde titreme
 • Normal beslenmeye rağmen kilo kaybı
 • İshal

Tedavide ilk amaç hormon dengesini sağlamaktır. Bu denge için öncelikle ilaç tedavisi başlanır. Tiroid hormon yüksekliği tedavisinde bazen radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahi tedavi gerekebilir. Bu tedavi modaliteleri durumunuz, muayeneniz ve yapılacak tetkikleriniz sonrası netleşecektir.

Hipotiroidi

Tiroid bezinin az çalışması yani kanda T3 ve T4 hormonlarının azalması olarak tarif edilebilir. Bu hormonların azalması birçok metabolik durumun hızını azaltır ve aşağıdaki belirtilere sık rastlanır.

Hipotiroidinin en sık belirtileri

 • Halsizlik
 • Yorgunluk
 • Vücutta ödem
 • Saçlarda kalınlaşma
 • Üşüme
 • Adet Düzensizliği
 • Kabızlık

Hipotiroidi tedavisi gerekli hormon düzeyi dengesinin sağlanması prensibini içerir. Tedavi modaliteleri yapılacak tetkikleriniz sonrası belirlenecektir.

Tiroid Nodülleri

Tiroid bezinde yer alan, bezin düzenli yapısı dışında oluşan kitlelere tiroid nodülü adı verilir. Bu nodüller kistik ve solid olmak üzere 2 alt gruba ayrılır.

Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesi öncelikle tiroid ultrasonografisi ve bazen tiroid sintigrafisi ile gerçekleştirilir. Bu nodüllerin bazılarından iğne biyopsisi yapmak gerekebilir.

Radyoaktif İyot Tedavisi

Radyoaktif iyot tedavisi halk arasındaki ismi ile atom tedavisi iyodun radyoaktif madde içeren formudur. Hastaya ağızdan kapsül yada sıvı formda verilir. Sindirim sisteminden emilerek tiroid bezi (guatr) hücrelerinde toplanır. Radyasyonun etkisi ile tiroid hücrelerinin faaliyetini durdurur. Bu sırada hastanın özel oda da tutulması ve ziyaretçi kabul edilmemesi gerekmektedir. Böylece vücuda alınan radyasyonun çevreye zarar vermesi önlenmiş olur. Radyo aktif iyot tedavisi bazı tiroid kanserlerinde ve tiroid bezinin çok çalıştığı hastalıklarda kullanılabilen bir tedavi modalitesidir. Gebelerde asla kullanılamaz. Tedavi sonrası hastaların yaklaşık 6 ay gebe kalmaması önerilir.

Tiroid İğne Biyopsisi

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) nodüllerin değerlendirilmesinde büyük öneme sahiptir. İğne biyopsisi bize o nodülün yapısını değerlendirme şansı verir. Nodüllerin kanser hücresi içerip içermediği ayrımında yardımcı olur. Tiroid iğne biyopsisi şüpheli nodülden iğne ile hücreler içeren doku parçasının alınmasıdır. İşlem yaklaşık 5 dakika sürmektedir. Biyopsi için ön hazırlığa gerek yoktur. İşlem sonrası günlük hayatınıza devam edebilirsiniz.

Tiroid iğne biyopsisi tiroid kanseri tanısı konulmasında büyük öneme sahiptir. Her nodülden iğne biyopsisine gerek olmayıp, klinik şüphe halinde çok değerli bulgular verebilir.

Tiroid nodüllerinin birçoğu için ameliyat olmaya gerek yoktur.

Yapılan tetkiklerin sonucunda size en uygun tedavi modalitesi belirlenecektir. Tetkikler sonucunda ilaç tedavisi, takip, ek tetkik, iğne biyopsisi, radyoaktif iyot tedavisi ya da ameliyat önerilebilir.

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.